Coaching Ontològic

coaching_ontologico

Qualsevol resultat serà conseqüència d’unes accions. Podem dissenyar les accions adequades per tal d’aconseguir els resultats desitjats o incidir directament en l’Ésser que actua perquè les accions siguin la conseqüència de qui som. És l’Ésser el focus principal del Coaching Ontològic. Ser és el que ens fa feliços, independentment dels resultats que n’obtinguem.

Ontologia significa estudi de l’ésser. Coaching Ontològic significa entrenament de l’ésser.

El Coaching Ontològic centra la seva intervenció en nosaltres mateixos, en l’ésser que som, present en tot moment. Podem intervenir en aquest ésser que som mitjançant el cos, l’emoció i el llenguatge. La intervenció en una àrea n’afecta les altres.

En el cos es manifesten les emocions que són activades principalment per una interpretació realitzada per la ment. Aquesta interpretació és lingüística. Aquest codi xifrat en forma de llenguatge ha estat estudiat a fons per l’ontologia del llenguatge, que representa una part molt important del Coaching Ontològic.

Ontologia del llenguatge

ontologia_del_lenguaje

El postulat bàsic de l’Ontologia del Llenguatge té la capacitat de canviar radicalment la interpretació que tenim de la vida i de nosaltres mateixos: el llenguatge genera ser i realitat.

En general, vivim amb la creença que la realitat és la que és, que nosaltres som el que som i que el llenguatge ho descriu. L’Ontologia del llenguatge proporciona una comprensió d’una altra creença totalment oposada: el llenguatge genera realitat i ens genera a nosaltres mateixos. Aquesta forma d’interpretar ens permet crear la realitat o l’ésser que nosaltres vulguem i així obtenim poder d’acció, ser amos de nosaltres mateixos i lliures de les nostres pròpies creences.

És com desxifrar el sistema, descobrir la “Matrix”.

Reinterpretar per a ser més lliures

Reinterpretar coaching ontologico

En el moment de parlar, pensar o escoltar generem interpretacions mitjançant el llenguatge que estan, alhora, condicionades per interpretacions prèvies. Estan formades per diversos actes de parla: declaracions, afirmacions, peticions, oferiments i promeses. Per exemple, la declaració-judici bo o dolent és una interpretació lingüística. Fonamentem aquest judici en experiències passades o uns valors o uns principis.

Podem revisar les nostres interpretacions i modificar-les per tal de trobar aquella que ens acosti al nostre objectiu. Només el fet d’observar-lo d’aquesta manera ens facilita la desidentificació, això ens dóna llibertat i poder d’acció.

Les interpretacions generen emocions i estats d’ànim que representen la felicitat mateixa i ens predisposen per a l’acció.

Podem fer una reconstrucció lingüística de les emocions per detectar l’estructura que contenen i, així, revisar-la.

Tot això succeeix en el cos, on es somatitza tot, i podem intervenir-hi amb l’avantatge de poder aplicar tècniques corporals.