Mapping

mapping

Utilitzo aquest mètode basat en la “focalització sensorial” que van desenvolupar Masters i Johnson.

Es tracta d’explorar el grau de sensibilitat de cada zona del cos, on se solen emmagatzemar moltes tensions degudes a experiències traumàtiques viscudes. Es fa mitjançant el tacte conscient i una comunicació entre el terapeuta i el client.

El nostre sistema sensoriomotriu reacciona constantment amb reflexos musculars de les tensions i traumes diaris. Aquestes contraccions musculars són completament involuntàries. Provoquen rigidesa, dolor i  un moviment limitat, i són més freqüents i severes en les zones més sensibles i íntimes del cos. Trobem un exemple en el vaginisme: una forta tensió en els músculs vaginals que impedeix la penetració i en casos extrems, l’aplicació de tampons.

Un altre exemple d’aquestes tensions el trobem en l’anus, amb símptomes com hemorroides, fissures o restrenyiment, així com la impossibilitat de penetració. És molt comú, tant en dones com en homes, que aquesta zona sigui una completa desconeguda a causa dels prejudicis que hi tenim. I no només ens ocasiona molèsties físiques i emocionals, sinó que perdem opcions de sentir un gran plaer.

De vegades, la persona mai ha experimentat cap sensació en la zona, pel que n’és totalment inconscient.

Mitjançant el mapping podem restablir la connexió neuromuscular amb aquestes parts més sensibles del cos, per integrar-les i harmonitzar-les.

També pot ser de gran utilitat en casos de lesions produïdes en el part o la cirurgia.

Mapping per a conèixer el nostre cos

Una sessió de mapping pot ajudar-nos a detectar:

  • Tensió i rigidesa
  • Insensibilitat
  • Reaccions físiques posttraumàtiques
  • Detectar lesions produïdes per part o cirurgia
  • Vaginisme
  • Problemes en  l’anus: tensió, nòduls, hemorroides, fissures, abscessos, desviació coxal, etc.

La resposta del cos, emocions i ment davant un estímul tàctil proporciona una informació molt valuosa que podrem anar seguint al llarg de la sessió o en sessions futures.