Sesions en grup

grupo

Les sessions per a grups necessiten d’una conversa abans de la sessió, que pot ser telefònica, i determinar el lloc on es realitzarà. Normalment demana una preparació prèvia.

Generalment agafen forma de classe o taller. El context de grup té característiques particulars. Liderat adequadament facilita l’aprenentatge, la confiança i el gaudi dels participants.

Tinc molta experiència en liderar tallers de coaching i tantra, així com rituals i festes.

La sessió per a grups té la durada demanada pel client i un preu variable, depenent del lloc on es faci, la durada i la preparació que se’n derivi.