Coaching

coaching

És l’art o la ciència d’aconseguir objectius, ja siguin intrínsecs, en el nostre propi ésser o organisme; o extrínsecs, externs a nosaltres.

El coaching va sorgir com a concepte a finals del segle passat com a conseqüència d’aplicar diverses fonts: filosofia, psicologia, management, lideratge, entrenament esportiu, PNL, pensament sistèmic, tradicions espirituals i altres, així com obres específiques sobre coaching de diferents autors. Sempre amb l’objectiu d’obtenir els resultats desitjats.

Les empreses, pel fet de ser organitzacions que tenen com a raó d’existir l’obtenció de bons resultats, van ser les principals promotores del desenvolupament del coaching. Podent avaluar la inversió realitzada fàcilment, tant a nivell econòmic com a nivell humà, van comprovar la seva efectivitat. Les empreses estan formades en gran part per persones amb una vida privada, fet que integra el coaching enfocat a empreses amb el personal.

De la mateixa manera que el tantra, el coaching no va néixer en algun lloc per l’impuls d’algú, sinó per la necessitat de l’ésser humà d’aconseguir alguna cosa més, millor o diferent del present.

El coach com a facilitador

La idea fonamental per reconèixer el bon coaching és que el coneixement no està en el coach, sinó en el coachee o client. Això ens ajuda a distingir-lo d’altres conceptes com ara assessoria, formació, consultoria, psicologia, etc. La missió del coach és fer florir aquest coneixement o facilitar que el client el trobi en el camí cap al seu objectiu a curt o mig termini.

Les competències d’un coach estan enfocades a obrir espais de comprensió i vivència mitjançant la conversa o qualsevol altra tècnica que domini.

Coaching Ontològic

coaching_ontologico

Qualsevol resultat serà conseqüència d’unes accions. Podem dissenyar les accions adequades per tal d’aconseguir els resultats desitjats o incidir directament en l’Ésser que actua perquè les accions siguin la conseqüència de qui som. És l’Ésser el focus principal del Coaching Ontològic. Ser és el que ens fa feliços, independentment dels resultats que n’obtinguem.

Coaching Somàtic

coaching_somatico

Somàtic significa relatiu al cos.

Qualsevol activitat mental i emocional somatitza en el cos d’alguna manera: dolor, plaer, malaltia, salut, postura, respiració, ritme cardíac, bloqueig, tensió, contractura, relaxació, funcionament de l’aparell digestiu, vitalitat, moviment…

El Coaching Somàtic centra la seva intervenció en el cos considerant les emocions i la ment com a part d’aquest.

Sex Coaching

Així com el Coaching Ontològic es centra en l’ésser i el llenguatge i el Coaching Somàtic ho fa en el cos i la connexió amb ell, el Sex Coaching es centra en la sexualitat. Tant per aconseguir objectius personals i concrets com per l’objectiu comú que tots tenim de ser feliços o aprendre a ser-ho.

Com passa amb el tantra, si apliquem coaching a la sexualitat, obtenim encara més efectivitatSi a més sumem l’efectivitat del coaching a l’efectivitat de treballar amb sexualitat, aconseguim resultats  certament extraordinaris