Conversa

Conversar és el primer. Des d’abans de la sessió, comencem una conversa que s’inicia amb la teva lectura d’aquesta pàgina i pot continuar si actives el mecanisme d’enviar un correu electrònic o trucar per demanar-ne informació o reservar-ne una sessió.

Ja en la sessió, la conversa pot ser breu si desitges treballar una tècnica determinada que no sigui la d’enraonar, o ocupar tota la sessió si així ho desitges o el motiu de la teva consulta ho demani. De qualsevol manera, la comunicació serà constant encara que la tècnica que fem servir no sigui específicament la de conversar.

La conversa ens fa conèixer-nos. És important que sentis confiança i seguretat per obrir-te a la sessió i, en gran part, tot depèn d’establir el tipus de conversa adequada i de com et parlo, escolto i pregunto per allò que sigui més rellevant per aconseguir els teus objectius. A més, a través de la nostra conversa, puc ajudar-te a veure punts de la teva conversa interna i amb els altres que potser no detectes; i això, pot estar ocasionant resultats o emocions no desitjades.

Exerceixo de Coach Ontològic des de 2008 i, fascinat per l’Ontologia del Llenguatge i la capacitat interpretativa dels humans, he dedicat molt temps a l’estudi del llenguatge i la seva capacitat de generar realitat. Tot pot ser interpretat com a bo o dolent (coincidint amb la dualitat) i el nostre plaer i felicitat depenen directament d’aquesta interpretació.

El poder del llenguatge

És important entendre que a través del llenguatge interpretem el que en diem realitat. Aquesta interpretació està condicionada per infinitat de creences i prejudicis que condicionen totalment la nostra interpretació final. Però ho fem de forma tan automàtica que realment creiem que el que interpretem és la realitat. No acceptem que és una mera interpretació.

El resultat final activa emocions molt diverses, algunes de les quals poden instal·lar-se en nosaltres durant tant temps que ni tan sols ens n’adonem. Per exemple: “sóc incapaç de gaudir del sexe, la vida és perillosa, la culpa és dels altres”, etc. Generant, així, impotència, inseguretat, por, ressentiment, etc.

El que normalment es fa és crear el contrari. Es tracta, en coaching i PNL, de generar creences que  donin poder. La meva opinió és que el que fem és donar-li la volta a la moneda, però seguim estant en el paradigma del prejudici o creença, i el resultat és generalment semblant o, en alguns casos, pitjor, creant i generant dolor, arrogància, pèrdues econòmiques, culpa o resultats no desitjats. No es tracta de canviar la creença, sinó de transcendir-la, assumir que és una creença.

Un cop comprenem com funciona el nostre sistema Cos-Emoció-Llenguatge; entenent que el llenguatge genera emocions que somatitzen en el cos; tenim a la nostra disposició les tres àrees d’intervenció. Podem canviar, mitjançant la pràctica, qualsevol hàbit o creença, dins dels límits del nostre sistema orgànic.

És el focus principal de l’ontologia del llenguatge i el coaching ontològic.

Tipus de conversa

  • Conversa de judicis personals
  • Conversa per a la coordinació d’accions
  • Conversa per a possibles accions
  • Conversa per a possibles altres converses

En una sessió, la conversa pot ser molt breu o durar fins al final, depenent dels teus desitjos o necessitats.