Primera sessió

La primera sessió consisteix en una conversa on fem servir la paraula per conèixer els teus desitjos i objectius, crear un clima de confiança mútua i trobar junts el procés a seguir.

Aquesta conversa pot durar tota la sessió o pot ser molt breu si decideixes utilitzar una altra tècnica. Ets tu qui dirigeix el teu propi procés i el meu rol és el de coach, és a dir, acompanyar-te.

Per suposat, com a facilitador de tècniques corporals i de meditació, guia tàntric, educador sexual i terapeuta t’assessoro per tal d’escollir la tècnica més adequada i facilitar-te-la.