Sessió telefònica o Skype

Atencion telefonica

Per la meva forma de treballar, la no presència física limita moltíssim la comunicació i les tècniques que podem utilitzar. Per tant, és impossible realitzar moltes de les sessions a distància.

Tanmateix, depenent del tipus de sessió que necessitis, i si por algun motiu no podem fer-la presencialment, és possible fer sessions de conversa per telèfon o Skype, ja siguin de coaching, teràpia o assessoria.

Poden ser igualment molt profitoses i servir per avançar feina per a la següent sessió presencial.

RESERVA UNA SESSIÓ