Tantra

Superar la Inseguridad Practicando Tantra

El tantra és una tradició espiritual originària de l’Índia de fa més de 4000 anys. El significat de la paraula sànscrita és “instrument d’alliberament”.

Des del seu origen, hi ha hagut moltes vessants del tantra, de les quals destaquen: l’Hindú, el Taoista i el Budista.

No és una religió o doctrina basada en un llibre o regles escrites. Aquest fet ha causat interpretacions molt diverses i dispars, i molta confusió al llarg dels segles fins avui.

El tantra és una actitud, l’essència de la qual consisteix en abandonar la lluita per aconseguir la felicitat i, des de l’acceptació i el gaudi del present, aprendre les virtuts necessàries per aconseguir-ho. És l’art de la felicitat.

Una revolució de consciència

El tantra és una forma d’espiritualitat molt en sintonia amb les necessitats de la societat actual. Pot suposar un canvi de paradigma i una revolució de consciència a nivell individual i social.

Proposa un seguit de principis per tal d’incidir en la nostra actitud per defecte, és a dir, establir l’hàbit, amb l’objectiu de gaudir tot el que sigui possible del present i, al mateix temps, estar en permanent aprenentatge per assolir la plenitud, la felicitat o el nirvana.

Els principis del Tantra

  • Estar en el present Pensar en el passat i futur conscients de fer-ho.
  • Centrar-se en el jo Només és aplicable a un mateix. Només nosaltres gaudim i nosaltres aprenem.
  • Acceptació Començant per nosaltres mateixos, la resta del món, el passat i el present, el que ens dóna pau i permet els canvis.
  • Obertura Restar oberts a aprendre a canviar, nosaltres i el món.
  • Llibertat Llibertat és posar atenció allà on volem, ser qui volem i escollir el que volem. La consciència i saviesa ens donen llibertat.
  • Imparcialitat Tantra és no lluita, no rebuig. No defensar o atacar i prendre partit per tot el que existeix o succeeix. Deixar el continu jutjar i prejutjar. Això permet la transcendència de la dualitat, ser amos dels nostres judicis. Podem jutjar les persones com a Déus i la vida com una benedicció.
  • Pràctica El Tantra es practica en tots els moments de la vida, aplicant aquests principis a la nostra sempre present actitud.

Sexe tàntric

 L’objectiu de gaudir del present conjuntament amb la resta de principis descrits van fer que el tantra fos una de les poques tradicions espirituals del passat, que no només no es reprimís, sinó que posés especial atenció en el sexe i descobrís la seva efectivitat com a camí cap a la il·luminació o la felicitat.

Aquesta tradició oriental va arribar fa algunes dècades al món occidental a través de persones que han tingut contacte amb diverses fonts, creant molts conceptes d’allò que és tantra i la seva relació amb el sexe.

Sexe tàntric és aplicar els principis descrits en el sexe. Això ens fa conscients en l’objectiu del goig i l’aprenentatge per a un gaudi més gran en la pràctica sexual.

Aquesta consciència unida a l’energia sexual pot portar-nos a l’èxtasi, l’amor o qualsevol experiència extraordinària, o no, i en aquest cas, ser-ne conscients per observar per què no succeeix i aprendre de tot plegat.

En el sexe i en la vida

El que aprenem a través del sexe és sempre extrapolable a qualsevol altra àrea de la vida. Obtenim saviesa universal: la que ens acompanya en tot moment. No és informació, és actitud per defecte. És qui som en tot moment.

Per la seva efectivitat, el tantra va ser anomenat per Osho – un dels principals introductors del tantra actual occidental -: “L’autopista envers la il·luminació.”

Practica Tantra

Podem estar en actitud tàntrica durant la sessió, mentre practiquem qualsevol tècnica. Com a guia tàntric, sóc amb tu compartint el mateix estat de consciència.