Coaching Somàtic

coaching_somatico

Somàtic significa relatiu al cos.

Qualsevol activitat mental i emocional somatitza en el cos d’alguna manera: dolor, plaer, malaltia, salut, postura, respiració, ritme cardíac, bloqueig, tensió, contractura, relaxació, funcionament de l’aparell digestiu, vitalitat, moviment…

El Coaching Somàtic centra la seva intervenció en el cos considerant les emocions i la ment com a part d’aquest.

Aquesta intervenció pot ser en forma de simple observació o aplicant tècniques de meditació i treball corporal. El treball corporal té l’avantatge que permet combinar infinitat de tècniques i obtenir-ne un resultat ràpid, concret i avaluable. En general, l’efectivitat del coaching augmenta quan podem tocar, moure o respirar en la zona del cos que estem tractant. D’aquesta manera, és comú que a partir d’una sensació corporal sorgeixi una emoció i, més tard, hi aparegui espontàniament un record que expliqui el perquè d’un comportament o patologia.

Per a canviar alguna cosa en nosaltres, ja sigui a nivell físic, emocional o mental; la simple comprensió i voluntat no és suficient per a aconseguir-ho. Hem de canviar hàbits a tots els nivells, i això requereix acció corporal: “Posar-hi el cos”.

“Posar-hi el cos”

Vivim en una societat racionalista que promou una hiperactivitat mental frenètica centrada en el tractament de la informació i l’actuació per tal d’obtenir resultats i ens oblidem de ser qui volem ser i gaudir del moment. La clau per a aquesta desconnexió i gaudi de la vida, és a dir, la felicitat; és la connexió amb el cos.

La forma més senzilla i eficaç de connexió amb el cos és sentir plaer físic, o dolor. Això ens permet comprendre que el camí més interessant i efectiu per a una bona salut física, emocional i mental és el camí del plaer, més atraient que el camí del dolor. Aquesta efectivitat concorda amb la del tantra. Entomar el plaer des de la sexualitat multiplica encara més aquesta efectivitat. Si hi afegim el poder del coaching, descobrim un paradigma extraordinari: Sex Coaching.